Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie (B0531A130022)

Vysoké školy>Vysoké učení technické v Brně>Fakulta chemická>Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie

Studijní program: Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie (B0531A130022)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: chemie, ekologické, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program vychází z konceptů forenzní environmentalistiky a chemie a propojuje znalosti procesů v životním prostředí, jejich analýzy, chemických technologií, environmentální legislativy a práva. Dále se naučíte připravovat chemické látky a chápat vztah mezi jejich strukturou a vlivem na složky životního prostředí. Proniknete tedy také do tajů toxikologie a ekotoxikologie a ve třeťáku také do metod chemické forenzní analýzy. V praxi si vyzkoušíte odebírat a analyzovat vzorky všeho druhu a připravovat znalecké posudky i projekty týkající se životního prostředí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 3.12.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 7. 12. 2023, 15. 2. 2024 https://www.fch.vut.cz/uchazeci/dod

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Telefon: 541 149 357 - 8
Web: http://www.fch.vut.cz/
E-mail: studijni@fch.vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/