Stavební inženýrství - 6 specializací (B0732A260005)

Vysoká škola>Vysoké učení technické v Brně>Fakulta stavební>Stavební inženýrství - 6 specializací

Studijní program: Stavební inženýrství (B0732A260005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: stavebnictví

Náplň programu/oboru:
Specializace všeobecná, Vodní hospodářství a vodní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Management stavebnictví, Stavební materiály a technologie, Pozemní stavby. Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v celé šíři oblasti stavitelství. Cílem studia je, aby jeho absolvent: - nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu, - dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti, - obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU, - mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, - disponoval potřebnou jazykovou vybaveností, - mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí. Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených na středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích, v realizačních firmách, investorských organizacích i ve veřejné správě. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 11. 2023, 20. 1. 2024 https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 12.8.2024

Obsah přijímaček:
PZ z matematiky a fyziky, možnosti prominutí a podrobnosti https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. APS talentové zkoušky 19. - 23. 2. 2024, termíny NSZ Scio OSP termíny do 3. 5. 2024, odborná rozprava 3. - 7. 6. 2024. Ostatní programy v ČJ 3. - 7. 6. 2024, 2. kolo 12. 8. 2024, nově akreditovaný program EI bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

Pozn. k přihláškám: Bc. APS 5. 1. 2024, ostatní programy v ČJ 31. 3. 2024, 2. kolo 15. 7. 2024, nově akreditovaný program EI 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Telefon: 541 147 127
Web: www.fce.vut.cz
E-mail: Gita.Bednarikova@vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/