Fotografie (B0211A310017)

Studijní program: Fotografie (B0211A310017)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Fotografie je v studijním programu chápána jako nedílná součást moderních komunikačníchsystémů využívajících vizuální jazyk tvůrčím způsobem. Fotografická tvorba je sledovánanejen z tradičního úhlu pohledu (teorie, techniky, dějin a estetiky oboru), ale i z pohleduspolečensko-vědního výzkumu a různých forem její aplikace v soudobé společnosti. Studiumje orientováno na přípravu samostatných tvůrčích pracovníků v bakalářském studiutři roky (6 semestrů), v magisterském studiu dva roky (4 semestry).Studijní plány Katedry fotografie jsou založeny na spojení systému výuky umělecké akademiea klasického univerzitního vzdělávacího systému. Student má v průběhu studiapostupně stále větší možnost volby specifické orientace vlastní tvorby jak v rovině praktické,tak i v oblasti teoretické. Praktická výuka fotografie rozvíjí talent, znalosti a schopnostistudenta v oblastech daných zaměřením ateliérů a to jak klasickou fotografickou technikou, tak metodou digitální za využití nejnovějších technologií.Počínaje třetím semestrem má student možnost studia v jednom ze čtyř ateliérů. Vedoucími těchto ateliérů jsou kmenoví pedagogové FAMU. Součástí výuky v těchto ateliérech jsou dílny, jejichž zaměření a náplň se každým rokem mění a je určena především odbornou specializací či tvorbou pedagoga, který dílnu vede. Většinou jsou to externí pedagogové – významné tvůrčí osobnosti. Výuka v jednotlivých ateliérech a dílnách je založena na osobnosti učitele. Má poskytnout studentovi širokou škálu různých odborných, tvůrčích i lidských přístupů a umožnit mu tak formovat vlastní názorovou orientaci.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.6.2032

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.5.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 5. a 20. 10. 2023, 17. 5. 2024 https://www.famu.cz/cs/studuji/harmonogramy-rozvrhy-predmety/harmonogram-skolniho-roku/

Obsah přijímaček:
Vícekolové řízení, podrobnosti pro jednotlivé obory na https://www.famu.cz/cs/chci-studovat/bakalarske-studijni-programy/

Pozn. k přijímačkám: Bc. První kolo přijímacího řízení proběhne formou hodnocení domácích uměleckých prací bez účasti uchazeče prosinec 2023 nebo leden 2024, 2. a 3. kolo prezenčně leden 2024 dle programu, nově akreditovaný program Konzervování a restaurování fotografie 1. kolo hodnocení prací bez účasti uchazeče 5. 9. 2023, 2. kolo prezenčně 15. 9. 2023. Informace pro navazující magisterské a doktorské studium naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 6. 11. 2023, Fotografie 30. 11. 2023, nově akreditovaný program Konzervování a restaurování fotografie, informace pro navazující magisterské a doktorské studium naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
Telefon: 234 244 311
Fax: 234 244 363
Web: http://www.famu.cz/
E-mail: famu@famu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17572,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/

Menza: http://www.famu.cz/pro-studenty/koleje-a-menzy/menzy-v-centru-prahy/