Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360004)

Studijní program: Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
Hlavní orientací navazujícího magisterského studijního programu je v České republice doposud nevídaný koncept výuky na technicky orientované vysoké škole. V klinické praxi se ukazuje, že medicína i další zdravotnické obory vyžadují stále intenzivnější interdisciplinární spolupráci s technickými obory. Tato těsná spolupráce má za cíl nejen aplikaci současných vědeckých poznatků, ale i vznik, vývoj a testování inovativních technologií s cílem zlepšení prognózy výsledku terapie. Zaměření navazujícího magisterského studijního programu, vyjma nepostradatelné výuky tradičních diagnostických a terapeutických metod, umožní posluchačům seznámit se s robotickou rehabilitací (moderní, v současnosti stále více používanou metodou zejména v rehabilitaci neurologických onemocnění, tedy stavech po úrazu mozku a míchy, u pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě či u neurodegenerativních onemocnění). Stále více odborných publikací se však zabývá i aplikacemi robotických systémů mimo neurologické disciplíny, například v pediatrii nebo v traumatologii pohybového ústrojí. Studenti se v rámci magisterského studia rovněž podrobně seznámí s problematikou telemedicíny, která má při nepředvídatelném omezení kontaktní zdravotní péče nezastupitelnou úlohu. Z klinických oborů je zřejmá orientace na problematiku funkčních a strukturálních poruch pohybového ústrojí, na neurologické disciplíny, na problematiku diagnostiky a léčbu bolesti, se kterou se každý fyzioterapeut ve své klinické praxi pravidelně setkává.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.5.2026

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 23.11.2024, 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. 2024, 24. 1. 2025 https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o bakalářských oborech v cizích jazycích, navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Telefon: 224 358 497
Web: http://www.fbmi.cvut.cz
E-mail: veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč (Ochrana obyvatelstva 33 300 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/