Dechové nástroje - více specializací (N0215A310022)

Studijní program: Dechové nástroje (N0215A310022)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Fagot, Flétna, Hoboj, Klarinet, Lesní roh, Pozoun, Trubka, Tuba. Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti interpretace sólové, komorní i orchestrální literatury. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností studentů v rámci komorních souborů, orchestrů a sólových výstupů. Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti, rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta a schopnosti kritické sebereflexe, bezchybně zvládnutou nástrojovou techniku se znalostmi širokého spektra interpretačních přístupů. Student je veden k syntetickému propojení umělecké praxe s nabytými znalostmi o problémech organizace a struktury hudebního provozu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 7. 11. 2023 https://www.hamu.cz/cs/studium/harmonogram-akademickeho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-20232024/

Obsah přijímaček:
Informace ke studiu v AJ, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 19. - 26. 1. 2024, Hudební produkce 11. 9. 2023, Dechové nástroje 2 specializace 7. 9. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 11. 2023, Hudební produkce 15. 8. 2023, Dechové nástroje 2 specializace 31. 8. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta
Telefon: 234 244 129
Fax: 257 530 315
Web: http://www.hamu.cz
E-mail: studijni@hamu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17572,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: https://www.hamu.cz/cs/studium/ubytovani-na-koleji/

Menza: https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/fakultni-kavarna/