Zdravotně-sociální péče (B0988P240001)

Studijní program: Zdravotně-sociální péče (B0988P240001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: lékařské obory

Náplň programu/oboru:
Program Zdravotně-sociální péče Vás připraví k výkonu hned dvou regulovaných povolání – sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka. Hlavními cíli programu je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání zdravotně-sociálního pracovníka a vybavení absolventů teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi tak, aby měli co nejširší uplatnění při realizaci zdravotně-sociálních služeb. Program připravuje studenty na vstup do praxe a současně je pevným základem pro studium navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace. Studium je orientováno na získání mezioborových znalostí jak v oboru sociální práce (kde se opírá o poznatky z psychologie, sociologie, filosofie a etiky, komunikace aj.), tak v oborech medicíny (anatomie, patologie, fyziologie, hygieny, interní medicíny, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie, první pomoci) a v oborech ošetřovatelství a rehabilitace. Klíčovou součástí studia je osvojování profesních dovedností v rámci praktického vzdělávání v organizacích zdravotní a sociální péče. Povolání sociálního pracovníka i zdravotně-sociálního pracovníka je postaveno především na „práci s lidmi“, studující se proto učí, jak pracovat s individuálními klienty, se skupinou, s rodinami, seznámí se se zásadami krizové intervence a supervize.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://fss.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti na webu fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 23. - 24. 5. 2024, ZSP bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024, program ZSP do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
Telefon: 553 463 208
Web: http://fss.osu.cz/
E-mail: scarlet.mankova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/