Ekonomie a finance (B0311A050017)

Studijní program: Ekonomie a finance (B0311A050017)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání, které by bylo srovnatelné se studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách. Student bakalářského programu Ekonomické teorie, oboru Ekonomie a finance musí nejprve absolvovat rigorózní základ, který představuje čtyřsemestrální matematická průprava od vyučujících z katedry matematické analýzy MFF UK. Pro osvojení schopností ekonomického modelování a kvantitativní analýzy musí student dále absolvovat povinné předměty z hlavních oblastí ekonomické teorie: mikroekonomie, makroekonomie, statistiky a ekonometrie. Klíčovou specializovanou podoblastí, která je povinná pro studenty, je finanční ekonomie. Studenti se však specializují i na ekonomii evropské integrace a absolvují povinné kurzy z oblasti práva a ekonomie. Dále mají studenti prostor profilovat se zcela dle svého zájmu v oblastech finančního účetnictví (vč. teorie oceňování aktiv), finančních trhů, veřejné ekonomie (vč. ekonomie trhu práce), mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky, politické ekonomie, rozvojové ekonomie či komparativní ekonomie. Součástí programu je i kurz etiky a ekonomie. Kompatibilitu s minimálně vysokým evropským standardem zajišťuje fakt, že studijní program si vydobyl reputaci nejnáročnějšího programu v ekonomii v ČR (mj. IES FSV UK je v letech 2011-2015 kontinuálně hodnocena jako nejlepší ekonomické škola v ČR, zdroj: žebříček Hospodářských novin). Srovnatelnost se vzděláním na vysoké evropské úrovni potvrzuje i množství výměnných bakalářských studentů z předních evropských univerzit (Toulouse School of Economics, Paris I Sorbonne, Mannheim, Bonn, Humboldt, Bologna, Amsterdam, Helsinki, UCL Louvain) a i z neevropských univerzit (mj. Australian National University, Peking HSBC Business School).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, ISS, IPS, IMS 24. 1., IES 26. 1., IKSŽ 23. 1. 2024, podrobnosti a navazující magisterské studium https://fsv.cuni.cz/uchazeci/akce-pro-uchazece

Obsah přijímaček:
Každý uchazeč musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP) a (2) test Matematiky (MAT). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů. Možnosti prominutí a podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30384

Pozn. k přijímačkám: Bc. dle oboru termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG od 12/22 do 1. 5. 2024 (termín 2. 3. 2024 v on-line formě při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 3. - 19. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Telefon: 222 112 202
Web: http://www.fsv.cuni.cz
E-mail: studijni@fsv.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok ČNS, PMV, PVP, SSP, TS 20 000 Kč, Komunikační studia 24 000 Kč, Ekonomické teorie, Sociologie 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html