Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy (N0114A110004)

Vysoké školy>Univerzita Hradec Králové>Přírodovědecká fakulta>Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy

Studijní program: Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy (N0114A110004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , matematika, fyzika, pedagogické a sportovní obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Tento navazující magisterský studijní program Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy je zaměřen na rozvoj odborných znalostí, dovedností a kompetencí v obou studovaných disciplínách spolu s pedagogicko-psychologickým profilem absolventa. Cílem studia je příprava kreativního a flexibilního absolventa, který dokáže své odborné a didaktické vzdělání pro obě studované disciplíny skloubit s pedagogicko-psychologickými dovednostmi uplatnitelnými v praxi. Absolventi získají kvalifikaci učitele pro daný stupeň vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Studium tohoto programu umožňuje přímý výstup do praxe, ale i možnost pokračovat v odpovídajícím doktorském studiu. Studijní program kvalifikuje absolventa k výkonu profese učitele na středních školách pro výuku informatiky a fyziky. Ve vazbě na studované disciplíny a pedagogicko-psychologickou část je absolvent tohoto studia rovněž kvalifikován pedagogicky působit v dalších výchovně-vzdělávacích institucích a zařízeních.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 12.5.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article