Logistika a řízení dopravních procesů (P1041D040008)

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů (P1041D040008)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: doprava

Náplň programu/oboru:
Student je připravován na řešení složitých analytických, rozhodovacích a implementačních procesů v oblasti působení dopravy na logistické systémy jak na současné úrovni poznání, tak na výhledy vývoje v blízké i vzdálené budoucnosti. Orientace studijního programu směřuje k prohloubení teoretických vědomostí studenta pro konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 24. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 22. 1. 2024 https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Praha 3. - 28. 6. 2024, 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024, Děčín bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo studium Praha 9. 8., studium Děčín 25. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Telefon: 224 359 503
Web: http://www.fd.cvut.cz
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/