Tvůrčí fotografie (B0211A310004)

Studijní program: Tvůrčí fotografie (B0211A310004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent nalezne uplatnění především jako profesionální fotograf ve svobodném povolání, který je kvalitně připraven na zvládnutí úkolů ze všech hlavních oblastí fotografie. Absolvent, který dá přednost zaměstnaneckému poměru, najde řadu možností, například v rozličných fotografických studiích a agenturách, reklamních a propagačních odděleních různých firem nebo ve fotografických odděleních větších muzeí, galerií, výzkumných ústavů, vysokých škol, nakladatelství atd. Pro absolventa dokumentární a fotožurnalistické orientace se nabízí uplatnění především v denících a časopisech, ale i v televizi apod. Další možnosti jsou v odborné práci v galeriích, muzeích a školách a v dosud velmi málo obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazového redaktora, kurátora fotografických sbírek, galerijního a muzejního pracovníka nebo pedagoga různých typů fotografických škol, včetně soukromých, na nichž dosud nezřídka vyučují lidé bez odpovídající kvalifikace. Dosavadní zkušenosti s uplatněním absolventa studia na Institutu tvůrčí fotografie svědčí o tom, že kvalifikovaných fotografů, teoretiků, historiků, kurátorů fotografie je stále ještě v mnoha oblastech nedostatek a je o ně velký zájem.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.8.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 9.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 9. 3. 2024 https://www.slu.cz/fpf/cz/denotevrenychdveri

Termíny přijímaček: 13.5.2024

Obsah přijímaček:
Talentová zkouška - domácí práce, ústní zkouška dějiny fotografie, technika fotografie, dějiny výtvarného umění a všeobecné znalosti, orientace v oboru, motivace, rozprava nad vlastní tvorbou. Podrobnosti https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Tvůrčí fotografie duben/květen 2024, ostatní programy 13. - 19. 5. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky, Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Telefon: 553 684 246
Web: http://www.fpf.slu.cz
E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok 12 200 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenipoplatky

Koleje: http://www.slu.cz/fpf/cz/koleje-a-menzy

Menza: http://www.slu.cz/fpf/cz/koleje-a-menzy