Intenzivní péče (N0913P360007)

Studijní program: Intenzivní péče (N0913P360007)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Intenzivní péče je atraktivní program, který láká svoji dynamikou, vysokými nároky na znalosti a dovednosti odborné i technické a také osobnostní kvality. To vše vyžaduje specialistu s vysokoškolským vzděláním magisterského typu. Ze strany zdravotnických zařízení v celé republice je extrémní poptávka po vysokoškolsky vzdělaných sestrách specialistkách. Obsah i rozsah specializačního vzdělávání programu Intenzivní péče je zakotven v navazujícím Mgr. studiu Intenzivní péče, který výrazně prohlubuje vědomosti i dovednosti sester ve vysoce specializované péči o kriticky nemocné pacienty. Práce v oblasti Intenzivní medicíny klade velké nároky na nelékařské pracovníky jak po stránce odborné, tak na jejich psychickou i fyzickou odolnost. Rozvoj programu přinesl v posledních letech nové diagnostické a léčebné postupy, řadu závažných etických otázek a vyžaduje samostatnost ošetřujícího personálu při obsluze vysoce specializované zdravotnické techniky. Studium nabízí praktické předměty vyučované odborníky z praxe, odbornou praxi vedenou zkušenými mentory, úzkou spolupráci s Fakulní nemocnicí Ostrava, možnost absolvovat odbornou stáž v zahraničí, spolupráci katedry s Českou společností ARIM, Společností pro studium a léčbu bolesti a Česko-Slovenským fórem pro sepsi.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 12.10.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://lf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024, Fyzioterapie, Zdrav. záchranářství termín praktické zkoušky z TV duben 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/