Multimedia Production (B0211P310002)

Studijní program: Multimedia Production (B0211P310002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory, ekonomie

Náplň programu/oboru:
Studijní program je koncipován jako profesní, propojení s praxí hraje významnou roli. V rámci studia realizují studenti svoje multimediální projekty. Sestavují tvůrčí filmové štáby dle jednotlivých profesí přesně tak, jako při reálném natáčení. Při realizaci svých praktických projektů dochází ke gradaci náročnosti dle specifik jednotlivých typů natáčených žánrů. S postupujícími semestry stoupá významně náročnost natáčeného projektu a to se odráží zároveň v náročnosti na požadované technické vybavení štábu. Před vstupem absolventů do profesionálního života absolvují studenti praxi v aplikační sféře jako prostředek k dotvoření profesních kompetencí jednotlivých studentů. Dostávají se tak do prostředí reálných firem a organizací, kde musejí kromě technických a odborných znalostí prokázat i komunikační dovednosti, adaptaci v pracovním týmu a dnes tolik žádanou flexibilitu. Kooperace s praxí je orientována do dvou oblastí. První je zapojení odborníků z praxe přímo do výukového procesu jednotlivých předmětů tak, aby byl teoretický základ doplněn o zkušenosti a pohled daných odborníků z umělecké praxe. Kooperace je oboustranná, vysoká škola díky tomu může flexibilněji zohledňovat požadavky aplikační sféry na způsob a obsah získávaných odborných kompetencí absolventů. Taktéž se předpokládá úzká součinnost při vypisování a zpracování závěrečných prací studentů. Druhou oblastí spolupráce je zajišťování praxí studentů během studia. V současné době má Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku smluvně zajištěny praxe tak, že pokrývají uplatnění studentů jak v rámci praxe, tak i po absolvování studia. Kontinuálně jsou praxe rozšiřovány o nové spolupracující subjekty z aplikační sféry tak, aby byla zajištěna odpovídající obměna nabízených pracovních pozic v rámci praxí. V rámci studia je nutné si zvolit následující zaměření vycházející z povinně volitelného předmětu - Ateliéru: režie, dokument, kamera, střih, zvuk, produkce, vizuální efekty & klasická animace, dramaturgie a scénáristika.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.1.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 9. 2. 2024 http://filmovka.cz/cs/famo

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 25. 3., 2. kolo 5. 9. 2024, informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přihláškám: Bc. 8. 3., 2. kolo 21. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách školy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s., Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Telefon: 731 518 179
Web: https://filmovka.cz/famo/
E-mail: michal.sup@filmovka.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 37 000 Kč, Mgr: 37 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bc. i nMgr. studium: 37 000 Kč/semestr podrobnosti a možnosti stipendia https://filmovka.cz/famo/studium/#skolne

Koleje: Škola ubytování nezajišťuje. Je zde však velká nabídka studentského ubytování. Na nástěnkách školy se po celý rok objevují nabídky ubytování na privátech.