Geografie a kartografie - více specializací (B0532A330004)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Přírodovědecká fakulta>Geografie a kartografie - více specializací

Studijní program: Geografie a kartografie (B0532A330004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní přírodovědné, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Geografická kartografie a geoinformatika, Geoinformatika a regionální rozvoj, Geoinformatika a trvalá udržitelnost, Fyzická geografie, Sociální geografie. Na Fyzické geografii se budete zabývat přírodními procesy, jako jsou utváření klimatu, říční systémy nebo podmínky rozšíření a zachování rostlinných i živočišných druhů v území. Sociální geografie studuje prostorovost lidské společnosti. Častými tématy jsou například dopravní obslužnost, fungování a růst měst, regionální rozvoj nebo politické a ozbrojené konflikty. Kartografové se zabývají tvorbou map. V dnešním digitálním prostředí jsou to hlavně webové mapy. K jejich sestavování používají moderní zdroje dat, jako jsou letecké a družicové snímky či údaje z přesných pozičních systémů. Specializace zaměřené na regionální rozvoj a trvalou udržitelnost mají za cíl připravit geografa schopného aplikovat nabyté poznatky v praxi. Například v projekci, ochraně přírody nebo územním plánování.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/