Biotechnologie (N0512P130001)

Studijní program: Biotechnologie (N0512P130001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Posláním nového studijního magisterského programu Biotechnologie je příprava kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu. Jako studenti profesně orientovaného programu Biotechnologie (s akademickým titulem Ing.) získáte kvalitní vzdělání vycházející z předchozího studia biochemie, molekulární biologie a dalších základních bio-oborů. Profilující část nového studia je založena na bioinženýrství (procesy a zařízení v biochemickém inženýrství), genových technologiích, přehledu moderních biotechnologických procesů, enzymové biotechnologii a dalších souvisejících disciplínách. Důraz je kladen na zvládnutí základních zákonitostí bioprocesu uplatňujících se v biotechnologické praxi i ve výzkumu, bez ohledu na druh biologického materiálu (mikrobiální, rostlinné i živočišné kultury a enzymy). Profilu absolventů tak nejlépe odpovídá zaměření „biochemický biotechnolog“. Univerzální charakter biotechnologického studia umožňuje pozdější flexibilitu a snadnou adaptaci na podmínky jakéhokoli bioprocesu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.6.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/