Botanika - více specializací (N0511A030003)

Studijní program: Botanika (N0511A030003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Specializace Biosystematika rostlin, Ekologie rostlin, Fykologie a mykologie. V magisterském studijním programu Botanika získáte přehled aktuálních znalostí v oblasti biologie rostlin, řas a hub, především jejich taxonomie, fylogeneze, diverzity, evoluce a ekologie. Detailní znalosti a dovednosti si prohloubíte v jedné z dílčích specializací – v biosystematice rostlin (evoluční biologii rostlin), v ekologii rostlin a ve specializaci zaměřené na řasy a houby – fykologii a mykologii. Studium vám poskytne solidní znalosti především o evropské flóře a vegetaci. Program Botanika vám otevře dveře do světa zákonitostí ekologie rostlinných organizmů a jejich společenstev, odhalí vám důležité mechanizmy rostlinné evoluce a také etapy vývoje evropské přírody. V rámci diplomové práce se díky grantovým projektům můžete podílet na špičkovém výzkumu. V prakticky zaměřené výuce probíhající přímo v laboratoři nebo v terénu u nás i v zahraničí si osvojíte pestrou škálu metod umožňujících získat data – od sekvencí DNA přes velikosti genomu a morfologické znaky rostlin až po strukturu rostlinných společenstev a složení květeny. Ve speciálních předmětech zvládnete pokročilé metody statistického zpracování a vyhodnocení biologických dat takovým způsobem, abyste tyto metody s úspěchem využili nejen v diplomové práci, ale i ve svém budoucím pracovním uplatnění. Ve specializovaných seminářích poznáte plejádu domácích a zahraničních odborníků na různé oblasti botaniky, ale zároveň se na tomto fóru naučíte prezentovat a v kritické diskusi obhájit i výsledky vaší vlastní vědecké práce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024, 2. kolo TSP/oborový test/pohovor 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, 2. kolo vybrané programy 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/