Fyzika - nanotechnologie (B0533A110003)

Studijní program: Fyzika - nanotechnologie (B0533A110003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: fyzika, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Fyzika – nanotechnologie vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti současných nanotechnologií z perspektivy fyzikálních jevů uplatněných v praxi. Studium fyziky vám představí základní zákonitosti přírodních jevů. Nanotechnologie se věnují jevům vycházejícím ze struktury látek na atomové a molekulární úrovni. Vlastnosti materiálů strukturovaných na rozměrech jednotek až stovek nanometrů se přitom výrazně liší od naší běžné lidské zkušenosti. V čem spočívá význam a perspektivnost studia nanotechnologií? Nanotechnologie jsou prioritou vědní politiky České republiky a Evropské unie, jelikož významně zasahují do téměř všech průmyslových odvětví a umožnují přípravu nových pokročilých materiálů s jedinečnými užitnými vlastnostmi. Nanotechnologie staví na poznatcích množství vědních disciplín – chemie, fyziky, biologie, medicíny i mikroelektroniky. Studium fyziky se však z pohledu osvojení si klíčových výrobních, diagnostických a funkčních principů jeví jako nejvýhodnější start na cestě k získání co nejuniverzálnějších kompetencí. Při studiu vás primárně povedeme k dostatečně hlubokému vhledu do základů fyziky a poté k tomu, abyste získané znalosti a dovednosti využili v praktických aplikacích. Například ve vědeckovýzkumných projektech nebo ve spolupráci s firmami. V rámci studia dostanete možnost prakticky se seznámit s nejmodernějšími experimentálními technikami pro výrobu a charakterizaci nanostruktur. Představíme vám nanotechnologie, které jsou v současné době využívány v praxi a vyvíjeny pro potřeby firem. Jako absolventi programu získáte také poznatky z elektroniky a vytváření polovodičových struktur a nanostruktur, analýzy povrchů, plazmových a nanotechnologických úprav materiálů, depozičních technik a měřící techniky. Dále získáte přehled a praktické zkušenosti v oblasti použití diagnostických a analytických metod pro přípravu a diagnostiku nanovrstev a nanostruktur.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
a) Test studijních předpokladů nebo b) Odborný test z fyziky nebo c) Test studijních předpokladů a odborný test z fyziky Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/