Experimentální biologie rostlin (N0511A030004)

Studijní program: Experimentální biologie rostlin (N0511A030004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
V rámci navazujícího magisterského programu Experimentální biologie rostlin si prohloubíte znalosti získané v bakalářském studiu a získáte více praktických dovedností při experimentální práci v laboratoři i v terénu. Studium vám umožní lépe porozumět transportním, metabolickým a regulačním procesům u rostlin a chápat jejich vzájemné souvislosti. Také vám umožní lépe porozumět reakcím rostlin na podmínky vnějšího prostředí a mechanismům, které za nimi stojí. Naučíte se samostatně získávat aktuální vědecké informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky je hodnotit a zpracovávat do ucelených zpráv. Získáte také praktické dovednosti jako je samostatné provádění a vyhodnocování vědeckých experimentů, včetně využití pokročilých statistických metod, a obsluhování měřicích přístrojů. Výsledky budete prezentovat v souvislosti s nejnovějšími poznatky. Studentské projekty většinou úzce navazují na probíhající výzkum, takže výsledky studentských prací můžete uplatnit jako součást vědeckých publikací. Během studia se také můžete zúčastnit krátkých stáží a navštívit jiná pracoviště v České republice i v zahraničí a získat tak další cenné zkušenosti. Mimořádně talentovaní studenti se také mohou účastnit mezinárodních konferencí a vědeckých expedicí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024, 2. kolo TSP/oborový test/pohovor 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, 2. kolo vybrané programy 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/