Forestry - 1 specializace (B0821A160003)

Studijní program: Forestry (B0821A160003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Forest ecosystems protection and silviculture. Bakalářský studijní obor se řadí do nabídky anglicky vyučovaných oborů na fakultě a lze ho studovat pouze prezenčně. K jeho významné výhodě patří to, že poskytuje svým studentům komplexní lesnické vzdělání pokrývající všechny oblasti lesního hospodářství (biologické, technické i ekologické) od ochrany přírody, produkce lesa až po zajišťování rekreačních a dalších mimoprodukčních funkcí lesa s ohledem na trvale udržitelné hospodaření. Studenti v jeho rámci získávají znalosti potřebné pro praktické lesnictví. Zároveň přináší aspekt internacionálnosti, díky němuž se absolventi dobře uplatní i mimo ČR. Absolventi bakalářského oboru Forestry obdrží akademický titul Bc. a podávají si přihlášky na některý z oborů navazujícího magisterského studia (zejména na Forest Engineering nebo Forestry, Water and Landscape Management) či odcházejí do praxe kde se uplatňují v rozvojových zemích či v rámci orgánů EU, v mezinárodním styku při řešení globálního pohledu na lesy a lesnictví v Evropě i ve světě a v dalších oblastech.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/