Ochrana lesů a myslivosti (P0821D370005)

Studijní program: Ochrana lesů a myslivosti (P0821D370005)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Absolventi tohoto doktorského studijního oboru se specializují v oblasti vysoce odborných vědomostí na postupy prevence a obrany lesních porostů a aplikované zoologie/myslivosti se zaměřením na prohloubení teoretických i praktických znalostí vědeckého řešení postupů. Obor je zaměřen na širokou problematiku ochrany lesů před škodlivými činiteli, hlavně proti hmyzím škůdcům. Kromě aplikací pro samotnou ochranu lesa se v rámci disertačních prací řeší i problematika základního výzkumu hmyzu, hub a jejich symbiotických vztahů jako důležitých podkladových informací pro samotnou ochranu lesa. Při výzkumu se využívají nejmodernější metody geostatistiky, dendrochronolgie a klimatických modelů ve vztahu k vlivu na škodlivé činitele. Obor má velmi široké možnosti pro zapojení do mezinárodní spolupráce s výsledky výzkumu rychle uplatnitelnými v praxi.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.11.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/