Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300090)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Studijní program: Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300090)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Dějepis se zaměřením na vzdělávání. Studijní program Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy je navazujícím magisterským programem, určeným především pro budoucí učitele dějepisu na všech typech škol. Odborné znalosti získané v bakalářském stupni studia jsou doplňovány specializovanými předměty (Dějiny historiografie, Historiografie a historická metodologie, Vizuální a mediální kultura, specializační historické semináře, volitelné předměty), které rozvíjejí teoretickou a metodologickou připravenost studentů. Důraz je kladen na rozvoj historického myšlení a historických kompetencí, stejně jako na osvojení základních vývojových linií českých dějin ve světovém kontextu. Odborné historické zázemí je přitom provázáno s prohlubováním znalostí a dovedností v oborové didaktice, která získává v profilaci studijního programu klíčové postavení. Cílem studijního programu je schopnost propojovat všechny poznatky sloužící k porozumění problémům vzdálené i nedávné minulosti a jejich explikaci pro potřeby pedagogické praxe, probíhající především ve škole, ale i mimo školu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html