Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300092)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Studijní program: Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300092)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , umělecké obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele hudební výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ. Studijní program zohledňuje proporčnost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy, přičemž oborové poznatky získané v bakalářském stupni jsou v souladu se standardy učitelské přípravy MŠMT dále systemizovány a aplikovány v oborové didaktice a odborných předmětech s ní úzce souvisejících. Absolventi studijního programu jsou kompetentní samostatně vytvářet školní vzdělávací programy ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Jsou připraveni vyučovat hudební výchovu se všemi jejími aspekty ve sféře znalostí a dovedností. Studijní program staví na tvůrčí činnosti v oblasti hudební výchovy a její didaktiky. Oborová složka je zaměřena na hlubší porozumění hudebněvýchovné problematiky, která se promítá do výuky hudební výchovy na základní a střední škole. Hudební jevy a pojmy jsou představovány v širších souvislostech a vztazích mezi jednotlivými druhy vědy a umění. Hudebně didaktická složka je založena na poznatcích získaných v hudebně pedagogickém výzkumu a na osvědčených postupech ověřených v praxi. Hudebně teoretická a pedagogická složka může být následně prohloubena v doktorském studijním programu, např. Hudební teorie a pedagogika.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html