Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (B0114A320003)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (B0114A320003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , umělecké obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání je určen absolventům hudebně zaměřených gymnázií, absolventům II. cyklů základních uměleckých škol a těm absolventům konzervatoří, kteří chtějí prohloubit své odborné vzdělání a svou hudební profesionální zdatnost zaměřit do umělecko-pedagogické a didaktické složky přípravy a zároveň do sociální oblasti. Absolvování oboru otevírá hudebně vzdělaným mladým lidem cestu do všech oblastí společenského života, kde je prioritou práce s lidmi na bázi získané odbornosti. Studijní program se dělí na dvě profilace - hru na klavír a hru na smyčcové nástroje. Výběr těchto nástrojů je dán pedagogickým zaměřením studia. Při práci s lidmi, zvláště s dětmi a mládeží, jsou z mnoha důvodů právě tyto dva nástroje ideální. Program klade na jedné straně důraz na rozvoj komunikačních a organizačních schopností, motivuje studenty ke spolupráci. Na druhé straně umožňuje individuální odborný růst a práci na osobní profilaci. Vše je podloženo studiem hudební teorie, historie, základů nástrojové didaktiky a motivačních metodických a pedagogických předmětů. Projekt studijního programu je určen mladým lidem, kteří v oboru umělecké nástrojové interpretace již dosáhli určité úrovně a svou uměleckou erudici a vztah k hudbě chtějí zúročit pedagogickou, metodickou a kulturně sociální motivací. Prioritou absolventa tohoto studia bude následné magisterské studium učitelství.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška je talentová. V přijímací zkoušce lze získat max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání je zjištění technické a interpretační úrovně ve hře na nástroj (uchazeč vybere jednu z možností - klavír, smyčcové nástroje). Zúčastní se jí pouze ti uchazeči, kteří dosáhli v talentové zkoušce programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání maximálního počtu 10 bodů v kritériu 3. (Hra na nástroj). UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA SE HLÁSÍ KE STUDIU HRY NA KLAVÍR NEBO NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE (NAPŘ. HOUSLE, VIOLONCELLO). 1. Klavír 1.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů) 2 koncertní etudy 1 skladba polyfonní (např. J. S. Bach: Temperovaný klavír) 1 věta z klasické sonáty nebo variace 1 skladba romantická 1 skladba autorů 20. století Hra zpaměti je podmínkou 1.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů) 2. Smyčcové nástroje 2.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů) Tříoktávové stupnice jednoduché, akordy, dvojhmaty. (Rozsah stupnic přizpůsobený danému smyčcovému nástroji.) 2 etudy s různou technickou a výrazovou problematikou. J. S. Bach: 1–2 části ze Sonát a partit nebo Suit. 1 věta z klasického nebo romantického koncertu. 1 přednesová skladba dle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století (odlišné slohové období a charakter, než má vybraná část koncertu). 2.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů) Repertoár bude přizpůsoben danému smyčcovému nástroji po konzultaci s vedením nástrojového oddělení např. v rámci konzultace či Dne otevřených dveří. Uchazeč je povinen zajistit si klavírní doprovod. Hra zpaměti je podmínkou. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html