Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (N0114A300100)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (N0114A300100)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , umělecké obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, střední školy a základní umělecké školy poskytuje ucelené magisterské vzdělání v kombinaci dvou oborů. Navazuje na bakalářský studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. Je jediným studijním programem, v jehož centru pozornosti je vzdělávání učitelů výtvarné výchovy a rovnocenný rozvoj reflektované autorské umělecké tvorby v interdisciplinární teoretické reflexi, která propojuje vizuální výtvarné umění a jeho teorie s výtvarnou pedagogikou a oborovou didaktikou. Magisterský studijní program je zaměřen i na osobnostní rozvoj studentů v oblasti reflektované autorské tvorby, v oblasti vizuální komunikace, vizuální gramotnosti a v oblasti učitelství. Důraz je kladen na získání znalostí teorie a dějin umění, znalostí oborové didaktiky a rozvoj reflektivního přístupu k vlastní autorské umělecké tvorbě. Studium je koncipováno jako dynamický průnik tří zmíněných oblastí. Absolvent se v nich aktivně pohybuje, dokáže vzájemně propojovat osvojené znalosti a dovednosti, reflektuje je i v aplikacích a kontextech využití. Samostatně uvažuje v konceptech, využívá teoretické znalosti i osvojené umělecké dovednosti v didaktické transformaci obsahů výtvarné výchovy. Cílem studijního programu je dále rozvíjet vizuální gramotnost studentů a schopnost využívat výtvarné umění a jeho vyjadřovací prostředky ve vizuálně komunikující kultuře s ohledem na expertní znalosti uměleckého a kulturního vzdělávání, uplatnitelné v dalším rozvoji, kultivaci a demokratizaci společnosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html