Aplikovaná algebra a analýza (B0541A170025)

Studijní program: Aplikovaná algebra a analýza (B0541A170025)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: matematika, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studium Aplikované algebry a analýzy je orientováno na pokročilé algebraické a analytické metody používané v současné aplikované matematice. Studijní program je koncipován tak, aby absolventi získali pevné základy v řadě matematických disciplín a osvojili si tak širokou škálu matematických metod. Cílem studijního programu je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v širším spektru matematických disciplín. Během studia jsou studenti vedeni k samostatnému analytickému myšlení a ke schopnosti uplatňovat osvojené metody v řadě oblastí přírodních věd a techniky, např. v biologii, medicíně, ekonomii či informatice. Návyky nutné pro samostatnou odbornou práci jsou upevňovány a prohlubovány v rámci bakalářské práce. Standardní délka studia v bakalářském studijním programu Aplikovaná algebra a analýza je navržena na 3 roky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 27.9.2024, 26.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 26. 11. 2024, Děčín 27. 9. 2024 https://www.fjfi.cvut.cz/cz/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 5.9.2024

Obsah přijímaček:
PZ z matematiky, možnost prominutí. Podrobnosti https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. 6. 2024 1. kolo a přihlášky podané ve 2. kole do 6. 6., 2. kolo pro přihlášky podané po 6. 6. 2024 se koná 5. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://edu.fjfi.cvut.cz/WORK/PZ/przk_test_170620.pdf

Termín přihlášek: 30.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 30. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Telefon: 771 258 836
Web: http://www.fjfi.cvut.cz
E-mail: lucie.novotna@fjfi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 56 500 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/