Plasma Physics and Thermonuclear Fusion (N0533A110034)

Studijní program: Plasma Physics and Thermonuclear Fusion (N0533A110034)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: fyzika, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studium programu Fyzika plazmatu a termojaderné fúze má mezioborovou povahu a je orientován na pokročilé partie fyziky plazmatu a s tím související plazmatické technologie s akcentem na zvládnutí řízené termojaderné fúze pro budoucí energetické potřeby lidstva. Toto studium vede své absolventy k použití těchto znalostí v přírodovědné a inženýrské praxi, a to s použitím moderní výpočetní techniky. Předměty studia jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v jeho rámci a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 27.9.2024, 26.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 26. 11. 2024, Děčín 27. 9. 2024 https://www.fjfi.cvut.cz/cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. 6. 2024 1. kolo a přihlášky podané ve 2. kole do 6. 6., 2. kolo pro přihlášky podané po 6. 6. 2024 se koná 5. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 30. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Telefon: 771 258 836
Web: http://www.fjfi.cvut.cz
E-mail: lucie.novotna@fjfi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 56 500 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/