Fyzikální inženýrství - 5 specializací (B0533A110017q)

Studijní program: Fyzikální inženýrství (B0533A110017)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, fyzika

Náplň programu/oboru:
Specializace Inženýrství pevných látek, Fyzikální inženýrství materiálů, Laserová technika a fotonika, Počítačová fyzika, Fyzika plazmatu a termojaderné fúze. Studium Fyzikálního inženýrství má mezioborovou povahu a zahrnuje klasické a moderní partie fyziky, matematiky a informatiky. Vede absolventy k použití fyzikálních metod v přírodovědné a inženýrské praxi, a to často s použitím moderní výpočetní techniky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 28. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 6. 10. 2023 a 22. 1. 2024 https://www.fjfi.cvut.cz/cz/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 5.9.2024

Obsah přijímaček:
PZ z matematiky, možnost prominutí. Podrobnosti https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. 6. 2024 1. kolo a přihlášky podané ve 2. kole do 6. 6., 2. kolo pro přihlášky podané po 6. 6. 2024 se koná 5. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://edu.fjfi.cvut.cz/WORK/PZ/przk_test_170620.pdf

Termín přihlášek: 30.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 30. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Telefon: 771 258 836
Web: http://www.fjfi.cvut.cz
E-mail: lucie.novotna@fjfi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 56 500 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/