Projektové řízení inovací (N0413A050002)

Studijní program: Projektové řízení inovací (N0413A050002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Studijní program připravuje studenty pro oblast plánování a řízení projektů na úrovni podniků či regionů. Budoucí manažeři jsou vzděláváni ve formulování, řízení, monitorování a vyhodnocování těchto projektů, ale i v souvisejících činnostech správního a organizačního charakteru. Důraz je kladen na systémové chápání a řešení jednotlivých úkolů, komunikační a prezentační dovednosti a schopnosti týmového vedení.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.5.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 a 31. 1. 2025 http://www.muvs.cvut.cz/dod/, https://www.muvs.cvut.cz/evyveska/casovy-plan-akademickeho-roku/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách ústavu

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu na stránkách ústavu

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu na stránkách ústavu

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Telefon: 224 353 169
Web: http://www.muvs.cvut.cz
E-mail: muvs@cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 20 200 Kč, Specializace v pedagogice 24 200 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/