Space Applications (N0714A060022)

Studijní program: Space Applications (N0714A060022)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: doprava, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Program "Space Applications" nabízí magisterské studium návrhu a vývoje kosmických aplikací. Studium interdisciplinárně propojuje elektrotechnické a strojní inženýrství. Vedle technických poznatků jsou studenti seznamováni se základy projektového řízení a týmové práce. Důležitou složkou vzdělání je praktická výuka v mezinárodních firmách a organizacích, které se zabývají výzkumem a využitím vesmíru, vývojem, výrobou a provozováním vesmírných aplikací. Absolventi získají odborný základ pro samostatnou i týmovou výzkumnou, vývojovou a řídicí práci. Cílem studia je komplexně připravit inženýry pro mezinárodní firmy, společnosti a organizace. Cílem je rovněž poskytnout kvalitní základ návazným doktorským studiím na libovolné univerzitě. Proto výuka kompletně probíhá v angličtině.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.10.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 1. a 16. 2. 2024 https://www.fekt.vutbr.cz/pro_uchazece/dod

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 20. 6. 2024, talentová zkouška BPC-AUD 21. - 28. 5. 2024. 2. kolo informace budou zaslány elektronicky na e-mail do 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 1. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Telefon: 541 146 341
Web: www.fekt.vutbr.cz
E-mail: fekt-prijimacky@vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/