International and Diplomatic Studies (P0312D200020)

Studijní program: International and Diplomatic Studies (P0312D200020)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie je prohloubení znalostí a osvojení klíčových kompetencí a dovedností potřebných k samostatné vědecké práci v této oblasti. Základní důraz je kladen na rozvoj dovedností a kompetencí k výzkumu mezinárodních vztahů a diplomacie, k jejichž nedílným součástem patří detailní znalost teorie, metodologie a standardních postupů vědecké práce. Současně program prohlubuje orientaci v aktuálních problémech mezinárodních vztahů a diplomacie, jakož i schopnost mezioborové analýzy globálních procesů. Doktorský studijní program Mezinárodní studia a diplomacie připravuje špičkové odborníky v oblasti mezinárodních vztahů. Program je koncipován tak, aby absolventi získali pokročilé dovednosti a kompetence k samostatné vědecké práci v oboru a současně disponovali i komplexní znalostí soudobé teorie a praxe mezinárodních vztahů a diplomacie. Po spěšném ukončení studia jsou absolventi obeznámeni s principy vědecké práce, etikou a koncepcí vědeckého výzkumu, chápou principy vědecké metodologie, aplikují je při řešení konkrétních výzkumných témat a jsou schopni koncipovat nové metodologické postupy. Tyto znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné k samostatné tvůrčí činnosti a bádání prokazují doktorskou disertační prací.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.5.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Společný den otevřených dveří VŠE 19. prosince 2023, den otevřených dveří fakulty 20. ledna 2024 https://fmv.vse.cz/bakalarske-studium/den-otevrenych-dveri-fmv/

Obsah přijímaček:
informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Telefon: 224 095 241
Web: http://fmv.vse.cz/
E-mail: fmv@vse.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/

Koleje: http://suz.vse.cz/

Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/