Aplikované nanotechnologie (N0719A110004)

Studijní program: Aplikované nanotechnologie (N0719A110004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Nanotechnologie zahrnují širokou oblast materiálového výzkumu a z toho vyplývá i požadavek na multidisciplinární přístup k přípravě absolventů a důraz na jejich schopnosti mezioborové komunikace. Proto je skladba předmětů koncipována tak, aby vyváženě pokrývala fyzikální a chemické metody v nanotechnologiích i nanobiotechnologie a reflektovala současné trendy v materiálovém výzkumu v oblasti aplikovaných nanotechnologií. Studijní program se opírá o výzkumné i pedagogické zázemí fakulty v oblastech: využití plazmových a chemických technologií při přípravě nanomateriálů, výzkum supramolekulárních systémů pro nové lékové formy, výzkum polymerních nanostruktur pro tkáňové inženýrství, výzkum biosenzorů, atd. Navrhovaný studijní program se snaží reflektovat potřeby průmyslu v regionu, který je tradičně zaměřen na chemii, proto zaměstnáváme jako pedagogy i odborníky z průmyslu a zařadili jsme volitelný kurz „Průmyslová chemie". Absolventi budou vyškoleni tak aby se snadno orientovali v interdisciplinární oblasti nanotechnologií a byli schopni řešit problémy materiálového výzkumu v širších souvislostech ve spolupráci s experty z různých oborů a s využitím různých technologických postupů a diagnostických metod. Budou schopni mezioborové komunikace a týmové spolupráce. Budou mít znalosti v technologiích přípravy nanomateriálů. Vedle znalosti základních analytických metod v materiálovém výzkumu - spektroskopie, difrakce, bioanalytické metody, budou mít znalosti i ze specielních metod diagnostiky nanomateriálů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Detaily a informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách http://sci.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/