Fyzika pro vzdělávání (B0114A300119)

Studijní program: Fyzika pro vzdělávání (B0114A300119)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , fyzika

Náplň programu/oboru:
Sdružené studium bakalářského studijního programu Fyzika (dvouoborové) je určeno především uchazečům se zájmem o učitelskou přípravu nebo se zájmem zaměřit své studium na fyziku v kombinaci s jiným přírodovědným předmětem a šířeji se profesně profilovat teprve v dalším, magisterském studiu. Obor je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného základu fyzikálních oborů s případnou profilací podle výběru dalších povinně-volitelných a volitelných předmětů zaměřených na pedagogické a psychologické předměty.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.11.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 16.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/