Aplikovaná bioklimatologie (P0811D370016)

Studijní program: Aplikovaná bioklimatologie (P0811D370016)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Hlavním cílem studia je získat znalosti a kompetence k provádění samostatné vědecké tvůrčí práce v systému půda-atmosféra-rostlina s důrazem na energetickou a vodní bilanci, které zásadním způsobem ovlivňují funkce našich ekosystémů a vzájemné vztahy všech tří jejich složek. Konkrétněji bude cílem vědeckým bádáním přispět novými poznatky k objasnění problematiky dopadů variability a změny klimatu na výnos polních plodin či dřevin, jejich fenologii, výskytu chorob a škůdců stejně jako dopadů hydrometeorologických extrémů s důrazem na výskyt a dopady meteorologického a půdního sucha. Obecným cílem studia je nalezení optimálního poměru mezi produkčními a mimoprodukčními ekosystémovými službami v podmínkách změny klimatu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.8.2031

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/