Krajinné inženýrství (N0731A160001)

Studijní program: Krajinné inženýrství (N0731A160001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: stavebnictví, zemědělské obory, umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Krajinné inženýrství je jednooborový studijní program navazujícího magisterského studia vycházející z teoretických poznatků širokého okruhu profilujících základních předmětů biologických a technických. Jedná se o inženýrsko-technický magisterský program, kdy při využití znalostí základních biologických oborů dochází k jejich propojení a následnému zacílení do navrhování a realizace biotechnických opatření v krajině, s důrazem na vodní hospodářství, využití a ochranu vodních zdrojů, skladebné prvky ÚSES, břehové porosty a ochranu a tvorbu krajiny. Program je zacílený na samostatné řešení úkolů, vyplývajících z odborné problematiky krajinného inženýrství, vedení řešitelských týmů se schopností prosadit a obhájit navrhované postupy. Studijní program Krajinné inženýrství navazuje na znalosti absolventů bakalářských studijních programů jak v rovině cíleného rozvoje tvůrčích schopností, tak v rovině aplikační: studenti získají během dvouletého studia odborný přehled v ekologických, biologických, technických a ekonomických disciplínách, souvisejících s celou problematikou komplexní péče o krajinu a její složky, zacílený na prohloubení znalostí získaných v bakalářském studiu. Komplexní přehled v oblasti tvorby a ochrany krajiny umožní absolventům volit optimální řešení specifických problémů s ohledem na celou šíři krajinné problematiky. Pro větší tvůrčí potenciál a soběstačnost je studium doplněno o předměty, zabývající se projekční a rozpočtářskou činnosti v investiční výstavbě s využitím výpočetní techniky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, 26. 1. a 1. 3. 2024 https://ldf.mendelu.cz/student/harmonogram/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 12. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. http://www.ldf.mendelu.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Telefon: 545 134 006
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
E-mail: studpri@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/