Dějiny a společnost v moderní době (P0222D120053)

Studijní program: Dějiny a společnost v moderní době (P0222D120053)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 4

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program je zaměřen na získání hlubokých znalostí dějin, významných aspektů společenského vývoje a myšlenkových a ideologických systémům moderní doby. Tou rozumíme epochu od nástupu osvícenství (tedy cca od 17. století v západní Evropě, v poměrech habsburské monarchie s určitým zpožděním cca od poloviny 18. století), kdy dochází k výrazným proměnám fungování státu, k převratu v ideové sféře včetně zásadní změny vztahu k etablovaným náboženstvím i k proměně socioekonomických poměrů. Pod pojem moderní dějiny a společnost zde přitom zahrnujeme i období nazývané v historiografii jako dějiny soudobé. Pokud jde o teritoriální rozměr, bude se náplň doktorského studia primárně pohybovat v evropském prostoru s akcentem na střední Evropu a samozřejmě s nutnými přesahy do kontextu světového. Toto směřování je v souladu s odborným profilem obou kateder, jež doktorské studium zaštiťují, tedy katedry historie a katedry filozofie. Zároveň vyplývá z přesvědčení, že právě poznání vývoje společnosti v moderní době má klíčový význam pro pochopení současného světa a jeho problémů. Studium poskytuje doktorandkám a doktorandům rozsáhlé teoreticko-metodologické a faktografické znalosti včetně seznámení se soudobými výsledky vědeckého výzkumu a aktuálními odbornými diskusemi. Zároveň je jeho část směřována prakticky – doktorandky a doktorandi získají schopnosti potřebné pro vědeckou práci spočívající ve vytváření různých typů odborného textu, účastech na konferencích, badatelských pobytech v zahraničí i tvorbě projektové žádosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.2.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024, Mgr. UP1SZŠ 10. - 14. 6. 2024. 2. kolo vybrané programy 20. 8. 2024 praktická zkouška v kombinacích s TV, 21. 8. 2024 test studijních předpokladů. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024, nově akreditovaný program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 31. 5. 2024. 2. kolo vybrané programy 14. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/