Textile Engineering (P0723D270003)

Studijní program: Textile Engineering (P0723D270003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní obor Textilní technika a materiálové inženýrství je zaměřen na přípravu odborníků pro působení ve výzkumu a vývoji v oblasti textilních technologií a v oblasti materiálového inženýrství, zvláště pak na ty, kteří se budou zabývat vědeckou a samostatnou tvůrčí činností v této oblasti. Předmětem studia je získání nových poznatků o vlákenných materiálech, jejich struktuře a vlastnostech. Zároveň by však studium mělo poskytnout nové poznatky o technologických postupech výroby vlákenných materiálů a projektování jak nových technologických postupů tak nových výrobků. Profil absolventa: ◦Absolvent je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci, což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru, ◦má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory, ◦velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi Uplatnění absolventů: ◦Absolvent se uplatní ve všech profesích studovaného oboru, především ve sféře výzkumné a vzdělávací. ◦Absolvent je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. ◦Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 27. 1. 2024 http://www.ft.tul.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Návrhářství polovina března 2024. Ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. Návrhářství 29. 2. 2024, ostatní programy 31. 3. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Telefon: 485 353 239
Web: http://www.ft.tul.cz/
E-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz//

Menza: http://koleje.tul.cz//