Trenérství a sport - pedagogika volného času (B1014A280010)

Vysoké školy>Univerzita Palackého v Olomouci>Fakulta tělesné kultury>Trenérství a sport - pedagogika volného času

Studijní program: Trenérství a sport - pedagogika volného času (B1014A280010)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , sport

Náplň programu/oboru:
Obor Trenérství a sport připravuje pro společenskou praxi řídící specialisty v oblasti sportu s převážně praktickým zaměřením. Absolvent je obeznámen se vzdělávací oblastí Tělesná výchova a sport i s příbuznými akademickými disciplínami a získává rovněž pedagogickou způsobilost. Má vědomosti a odborné dovednosti, které mu umožní podílet se na řízení subjektů v oblasti sportu (ev. tyto subjekty řídit) a realizovat projekty související se zabezpečením sportovní činnosti. . Umí plánovat, rozpočtovat, organizovat a samostatně řídit dílčí tréninkové programy svěřenců různého věku a na rozdílných úrovních v souladu se současnými požadavky a trendy. Výsledky činnosti dokáže hodnotit dle zadání a stanovených priorit.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.8.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Písemný test OSP NSZ SCIO, praktická zkouška z plavání, ústní pohovor. Podrobnosti a možnosti bonifikace https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Fyzioterapie 10. - 14. 6. 2024, ostatní programy talentová část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Telefon: 585 636 010
Web: www.ftk.upol.cz
E-mail: svatopluk.horak@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/