Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A110004)

Studijní program: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A110004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , fyzika, pedagogické a sportovní obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program je přípravou ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru učitelství fyziky pro střední školy. Studium zahrnuje jednak matematické základy a především základní fyzikální disciplíny, jako např. mechaniku, termiku, elektřinu, kmity a vlny, částice a pole a dále nácvik praktických dovedností, postupů a metod fyzikálních experimentů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči o studium fyziky vyplní známky za 1. až 3. ročník SŠ (za obě pololetí) z fyziky a z matematiky. Možnosti bonifikace https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article