Chemie se zaměřením na vzdělávání (B0114A130004)

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání (B0114A130004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , chemie, pedagogické a sportovní obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen na studium profilových chemických disciplín (obecná a anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie) spolu se základy oborové didaktiky a odborného anglického jazyka. Teoretické poznatky povinných předmětů jsou rozvíjeny v rámci seminářů a laboratorních cvičení z profilových předmětů. Odborně chemické vzdělání je doplněno o úvod do oborové didaktiky chemie a pedagogicko-psychologické disciplíny. Studentům je ve velké míře umožněno získávat odborné zkušenosti v rámci zahraničních stáží. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z tematických okruhů zaměřených na chemické disciplíny a úvod do oborové didaktiky. Ve variantě maior je součástí státní závěrečné zkoušky také obhajoba bakalářské práce. Cílem studia je seznámit studenty se základními chemickými a příbuznými disciplínami s důrazem na praktické laboratorní dovednosti. Studium tohoto programu je přípravou pro studium v navazujícím magisterském programu učitelství chemie pro střední školy nebo 2. stupeň základních škol, ale umožňuje také přímý výstup do praxe.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči o studium chemie vyplní známky za 1. až 3. ročník SŠ (za obě pololetí) z chemie a z matematiky. Možnosti bonifikace https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article