Informatika se zaměřením na vzdělávání (B0114A140003)

Vysoká škola>Univerzita Hradec Králové>Přírodovědecká fakulta>Informatika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Informatika se zaměřením na vzdělávání (B0114A140003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , IT

Náplň programu/oboru:
Předkládané bakalářské studium je základem pro pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství informatiky pro střední školy, resp. Učitelství pro 2. stupeň základní školy - informatika. Proto je nutné, aby studenti již v průběhu bakalářského studia získali dostatečně hluboké teoretické znalostí a praktické dovednosti, které budou v budoucnu schopni rozšiřovat a na nich stavět. Hlavním cílem oboru je rozvíjet schopnost studentů pronikat do podstaty probírané látky, samostatně nastudovat novou látku, srozumitelně předávat získané poznatky ostatním. Předměty v každém semestru pokrývají oblasti týkající se teoretické informatiky, algoritmů a programování, SW a HW. Vzájemně se prolínají a na sebe navazují, a to jak „do šířky“, tj. v rámci téhož semestru, tak „do hloubky“, tj. v rámci semestrů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči o studium informatiky vyplní známky za 1. až 3. ročník SŠ (za obě pololetí) z informatiky a z matematiky.

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky, informace o 2. kole v e-přihlášce. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 28.7.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article