Marketingová komunikace (6208T136)

Studijní program: Ekonomika a management (N6208)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Obor Marketingová komunikace v kombinaci se studiem Master of Business Administration (MBA) nabízí jedinečnou kombinaci získání dvou titulů v rámci jednoho studijního programu. Absolvent získá jak diplom v akreditovaném navazujícím magisterském studiu VŠFS (Ing.), tak diplom z partnerské instituce City University of Seattle (MBA).

Cizí jazyk: Čeština

Platnost akreditace do: 1.11.2016

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 5.5.2021 12.5.2021 13.5.2021 9.6.2021 10.6.2021 14.7.2021 15.7.2021 11.8.2021 12.8.2021

Obsah přijímaček:
Přijímací pohovor se sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu a z identifikace problémových oblastí studenta pomocí souboru dobrovolných písemných testů (testu z ekonomie a profilového oborového předmětu dle zvoleného studijního oboru). Uchazeči si sami opraví testy na základě předaného klíče a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu (vyjma případu, kdy cizinci skládají povinně zkoušku z českého jazyka).Uchazeči o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka.

Pozn. k přijímačkám: Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací pohovor.

Pozn. k přihláškám: Uzávěrky sběru přihlášek 1. do 30. 4. 2021 2. do 31. 5. 2021 3. do 30. 6. 2021 4. do 31. 7. 2021 5. do 31. 8. 2021

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola finanční a správní (MBA), Vysoká škola finanční a správní (MBA)
Telefon: 210 088 816
Web: https://www.vsfs.cz/?id=1376
E-mail: mba@vsfs.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 288 000 Kč celé studium, podrobnosti a možnosti slev https://www.vsfs.cz/?id=3099-skolne-a-poplatky