Systémová arboristika (B0821A160001)

Studijní program: Systémová arboristika (B0821A160001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program Systémová arboristika je multidisciplinární obor zahrnující péči o dřeviny a jejich porosty v urbanizovaném prostředí, ale i v částech lesa které významně slouží pohybu veřejnosti. Cílem studia je odborně připravit absolventy na uplatnění v různých úrovních státní správy a regionálních samospráv, komunálních či soukromých podnikatelských subjektů, organizací, právnických a fyzických osob, agentur a znaleckých ústavů, jejichž činnost je spojena s předkládaným oborem. Řeší celospolečenskou potřebu maximálního zachování dřevinných vegetačních prvků a zajištění jejich provozní bezpečnosti. Absolventi bakalářského studia programu Systémová arboristika obdrží akademický titul Bc. a mohou si podat přihlášky na některé z příbuzných oborů navazujícího magisterského studia či odcházejí do praxe kde se uplatňují: - jako pracovníci v soukromých arboristických firmách, které se zaměřují na péči o zeleň - v odborných funkcích ve státní správě a samosprávě v oblasti ochrany a tvorby veřejné zeleně, - ve veřejně prospěšných organizacích ochrany přírody a krajiny nebo památkové péče, znaleckých ústavech,

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
PZ z biologie. Možnosti prominutí a podrobnosti https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek, 2. kolo Dřevařství 22. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024, 2. kolo Dřevařství 21. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/