Teorie a dějiny moderního a současného umění (P0288D320002)

Studijní program: Teorie a dějiny moderního a současného umění (P0288D320002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: umělecké obory, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Studijní obor má vychovávat erudované kritiky, teoretiky, historiky, kurátory nebo pedagogy, schopné uplatnit získané poznatky a přístupy jak v příslušné oblasti uměleckého provozu, tak v akademickém výzkumu. Posluchači jsou připravováni na práci v muzeích, galeriích, vědeckých institucích, ale také ve studiích i ateliérech zabývajících se designem a novými obrazovými médii. Zároveň se absolventi mohou uplatnit při formování odborného diskursu ve velmi zanedbaném oboru výtvarné kritiky a publicistiky. Příležitost pro absolventy nabízí také umělecké školství, které vykazují velký deficit odborníků hlavně na současné umění a design.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.6.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 10. 2023 https://www.umprum.cz/cs/web/student/harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc.a Mgr. 1. kolo distančně, hodnocení portfolia, 2. kolo prezenčně (test z dějin umění, portfolio, 5 výtvarných úkolů). Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přijímačkám: Bc.a Mgr. 1. kolo distančně portfolio do 3. 1. 2024, 2. kolo prezenčně 12. - 16. 2. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 11. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Telefon: 251 098 241
Web: www.umprum.cz
E-mail: studijni@umprum.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení doby studia 20 000 Kč/semestr

Koleje: https://www.umprum.cz/web/cs/kolej