Aplikovaná matematika - více specializací (N0541A170003)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Přírodovědecká fakulta>Aplikovaná matematika - více specializací

Studijní program: Aplikovaná matematika (N0541A170003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: matematika, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Diferenciální rovnice a jejich aplikace, Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty, Statistika a analýza dat, Aplikovaná matematika + Ekonomie. Jste absolventy bakalářského studia kterékoliv specializace programu Matematika a máte tedy teoretický základ v řadě matematických disciplín a praktický základ v aplikované matematice a statistice? Potom vám navazující magisterské studium poskytne rozšíření všeobecného a aplikovaného matematického základu a statistického základu v nosných disciplínách aplikované matematiky (Statistika a analýza dat, Modelování a výpočty, Finanční a pojistná matematika i Diferenciální rovnice a jejich aplikace) a hlubší ucelené vzdělání ve zvolených specializacích moderní aplikované matematiky a statistiky. Studiem si vybudujete a následně prohloubíte potřebné znalosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a přispějí k rozvíjení samostatné tvůrčí činnosti. Studium aplikované matematiky posílí vaši schopnost kriticky myslet a používat matematické a statistické myšlení v každodenním životě a širších souvislostech. Také si rozšíříte schopnost programovat matematické a statistické algoritmy a interpretovat výsledky modelování a analýz. Po absolvování programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli využít řadu matematických a statistických kariérních příležitostí v oblasti vědy a výzkumu, obchodu, státního aparátu a průmyslu, a to jak doma, tak i v zahraničí. Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim promyšlený studijní magisterský program s kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i potřeby pracovního trhu. Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/