Ochrana přírody - více specializací (N0522A030001)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Přírodovědecká fakulta>Ochrana přírody - více specializací

Studijní program: Ochrana přírody (N0522A030001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekologické, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Ochrana přírody (botanika), Ochrana přírody (zoologie). Studijní program Ochrana přírody navazuje na bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie. Je však zaměřen především na aplikovanou botaniku, zoologii a ekologii v ochraně přírody. Studium se orientuje na tři hlavní oblasti – (1) ekologii rostlin, živočichů a společenstev, (2) metody biologického monitoringu, sběru ochranářsky významných dat a managementu chráněných území a (3) právo, legislativu a státní správu v ochraně přírody. Studijní program má dvě studijní specializace – Botanika a Zoologie. Jejich hlavním rozdílem je zaměření diplomové práce, kterou si studenti vybírají nejpozději v 1. semestru magisterského studia. Specializace se pak dále liší předměty a semináři tematicky volenými opět s ohledem na téma studentovy diplomové práce. Svým budoucím zaměstnavatelům mohou absolventi tohoto studijního programu poskytnout znalost vědeckého přístupu k hodnocení kvantitativních biologických dat a analytické schopnosti interpretace botanických nebo zoologických informací podle specializace, kterou jako studenti absolvovali. A to při současné vysoké úrovni znalostí správních povinností a práva v ochraně přírody. Diplomová práce většinou řeší témata spojená s ochranou živé přírody, krajiny, biotopů, změnou stanovišť, indikativním potenciálem druhů apod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/