Information Management (N0688A140002)

Studijní program: Systems Engineering and Informatics (N0688A140002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie, IT, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent během navazujícího dvouletého studia rozšiřuje teoretické znalosti z ekonomie, managementu, kvantitativních metod a vybraných oblastí informatiky (technologie moderních informačních systémů, počítačem podporované projektování, rozhodovací a expertní systémy) Absolvent by měl být schopen řešit složitější rozhodovací úlohy, zpracovat návrh a analýzu (resp. správu) informačních systémů, případně vést pracovní kolektiv, který tyto úkoly řeší. Je připravován pro pozice ve středním a vyšším managementu. Absolvent tohoto oboru se uplatní v řídící funkci na různých úrovních, při analýze, provozu, inovacích a projektování systémů řízení, při poskytování kvalifikovaných konzultací z oblasti nasazování a využívání informačních technologií.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.7.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri-2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. www.uhk.cz/fim/uchazec

Pozn. k přijímačkám: Bc. harmonogram přijímacích zkoušek bude doplněn na stránkách fakulty nejpozději do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 15. 4. 2024 pro nově akreditovaný bakalářský studijní program Informační a síťová bezpečnost. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Telefon: 493 332 222
Web: http://www.uhk.cz/
E-mail: prihlaska.fim@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article