Filozofie ()

Studijní program: Filozofie ()

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: filozofie, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent má podrobné znalosti filozofické problematiky se zvláštním zřetelem ke zvolené specializaci. Ovládá metodologii filozofické práce do té míry, že je schopen provádět samostatný výzkum v oblasti své filozofické specializace a své výsledky publikovat i na mezinárodní úrovni. Orientuje se v současných filozofických diskusích, je schopen zaujímat kvalifikovaná stanoviska k názorům v nich vyjadřovaných a do těchto diskusí se zapojovat, a to i na mezinárodní úrovni.Má nicméně nad svou filozofickou specializací nadhled a je schopen výsledky specializovaného filozofického výzkumu a filozofických diskusí promítat do názorů na současné problémy lidské společnosti a postavení člověka v ní.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 26. 5. 2024, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Telefon: 493 332 910
Web: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
E-mail: studijni.ff@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji