Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví (P0821D160002)

Studijní program: Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví (P0821D160002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program reaguje na rostoucí potřebu využívání moderních postupů sběru a analýzy prostorových dat (včetně dat o lesních ekosystémech), stoupající náročnost jejich zpracování a potřebu jejich využití při podpoře rozhodování o managementu lesních zdrojů nebo ve výzkumu. Cílem programu je připravit odborníky, kteří dokážou s využitím rozsáhlých datových souborů objektivizovat rozhodování ohledně managementu lesa a přispět k řešení krizových situací souvisejících např. s kalamitními situacemi nebo adaptaci lesů na probíhající environmentální změny. Důraz je kladen na metody dálkového průzkumu Země, včetně moderních technologií laserového skenování nebo využití dronů, optimalizaci využívání území nebo využití komplexních ekosystémových modelů. Studentům je k dispozici vynikající technické a programové vybavení a mají široké možnosti pro zapojení do mezinárodní spolupráce a spolupráce z praxí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/