Biomedicínské inženýrství (P0914D360006)

Studijní program: Biomedicínské inženýrství (P0914D360006)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Biomedicínské inženýrství je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou výzkumnou činnost v multioborovém prostředí biomedicínského inženýrství. Tento obor vznikl z potřeby vyčlenit z tradičních inženýrských disciplín oblast interakce se živým organizmem, která je specifická v řadě požadavků. Vedle nároků etického charakteru patří k požadavkům pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicínské a klinické techniky a technologií především provozní spolehlivost, zdravotní nezávadnost, ale také dobrá dostupnost pro všechny obyvatele, tlak na rychlý cyklus od vědeckého objevu přes vývoj až po výrobu nebo rutinní nasazení lékařské techniky plošně v celé síti nemocnic spolu s metodami optimalizace jejího využití. Studijní program Biomedicínské inženýrství zohlední a zdůrazní všechny tyto aspekty. Z odborného hlediska se jedná o výrazně mezioborové studium charakteristické vysokou mírou propojení technických a přírodovědných disciplín s klinickým prostředím a zdravotnickými obory. Charakteristickým rysem programu je jeho otevřenost pro absolventy magisterských programů všech výše uvedených zaměření. Program Biomedicínské inženýrství aplikuje kvantitativní, analytické i integrační metody a metody modelování od molekulární úrovně až po celý organismus jednak pro podporu pochopení základních biologických procesů, jednak pro vývoj inovativních přístupů, metod a přístrojů pro prevenci, diagnostiku a léčení nemocí. Doktorandi, v návaznosti na své magisterské vzdělání, jsou zapojováni do vědeckých a výzkumných projektů na školicích pracovištích (katedrách) a jsou studijními podmínkami motivováni k definování a řešení vlastních vědeckých a výzkumných projektů. Během studia jsou vedeni k samostatnému publikování výsledků své vědecké práce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 23.11.2024, 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. 2024, 24. 1. 2025 https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o bakalářských oborech v cizích jazycích, navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 9. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Telefon: 224 358 497
Web: http://www.fbmi.cvut.cz
E-mail: veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč (Ochrana obyvatelstva 33 300 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/