Biomedicínské laboratorní metody ()

Studijní program: Biomedicínské laboratorní metody ()

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je zabezpečit přípravu vysokoškolsky vzdělaných vysoce kvalifikovaných odborných vědecko-technických pracovníků pro poskytovatele zdravotních služeb od rutinních zdravotnických laboratoří až po specializovaná zdravotnická zařízení, i pro výzkumná pracoviště, např. Akademie věd ČR. Navazující magisterský studijní program Biomedicínské laboratorní metody je vhodný jako návaznost na řadu bakalářských studijních programů biomedicínského či přírodovědného zaměření, které zahrnují laboratorní či odbornou praxi v oblasti biologie, chemie či (bio)medicíny.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 23.11.2024, 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. 2024, 24. 1. 2025 https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o bakalářských oborech v cizích jazycích, navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 9. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Telefon: 224 358 497
Web: http://www.fbmi.cvut.cz
E-mail: veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč (Ochrana obyvatelstva 33 300 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/