Automatizační a přístrojová technika - 2 specializace (N0714A270001)

Vysoké školy>České vysoké učení technické v Praze>Fakulta strojní>Automatizační a přístrojová technika - 2 specializace

Studijní program: Automatizační a přístrojová technika (N0714A270001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: strojařina

Náplň programu/oboru:
Specializace Automatizace a průmyslová informatika, Přístrojová technika. Studijní program je zaměřen na zvládnutí pokročilých návrhových prostředků automatizační a přístrojové technikya jejich aplikace zejména v průmyslových provozech výrobních podniků. Kromě společné části studia, která je převažující,absolvují studenti specializované předměty v jednom ze dvou zaměření: ›Automatizace a průmyslová informatika ›Přístrojová technika Společná část studia je jednak zaměřena na získání teoretických a praktických poznatků v oblasti návrhu a implementacesystémů monitorování a řízení průmyslových procesů a to s využitím jak klasických návrhových prostředků, tak i metod umělé inteligence. V kombinaci se senzorickými a vestavěnými systémy a principy rychlého prototypování,které jsou též součástí společné části studia, vzniká potenciál pro zvládnutí znalostí a dovedností potřebnýchke komplexnímu návrhu instrumentace a automatického a autonomního řízení průmyslových celků v souladu s rozvojemvize Průmysl 4.0. st_programy/automatizacni_a_pristrojova_technika/CP_Fact01.jpgV zaměření Automatizace a průmyslová informatika je posílena výuka v oblasti průmyslové informatiky. Pozornost jevěnována seznámení s principy objektově orientovaného programování a jeho uplatnění v informačních a databázovýchsystémech průmyslových provozů a podniků. V zaměření Přístrojová technika je věnována zvýšená pozornost zásadám konstruování v přesné mechanice a tos důrazem na funkčnost přístroje, který je často provozován ve specifických podmínkách, a technologickým možnostemvýroby. V tomto směru specializované studium pokrývá kompletní návrh mechanických a opto-mechanických přístrojů. Profil absolventa studijního programu Ve společné části programu získá absolvent následující znalosti a dovednosti: ›Modelování a řízení průmyslových systémů a procesů ›Technologie a návrhové aspekty přístrojové techniky ›Návrh a vývoj průmyslových řídicích a informačních systémů. V zaměření Automatizace a průmyslová informatika získá absolvent navazující znalosti a dovednosti: ›Aplikace a návrh průmyslových informačních a znalostních systémů. Zvládnutí principů objektově orientovaného programovaní a tvorby informačních a databázových systémů pro průmyslovou praxi. Využívání metod softwarového inženýrství. ›Aspekty pokročilého návrhu systémů monitorování a řízení. Algoritmy pro zpracování signálu a identifikaci parametrů matematických modelů. Optimalizační principy a jejich aplikace v návrhu prediktivních systémů řízení s využitím matematických modelů průmyslových procesů. zamereni_studia/procesy_pristroje_optika/prt_09.jpgAbsolventi zaměření automatizace a průmyslová informatika se uplatní na vedoucích pozicích všech fází vývoje systémů automatického řízení a průmyslové informatiky. Především ve fázích návrhu, vývoje, aplikovaného výzkumu a implementace.Tematicky sem patří především návrh řízení mechanických, mechatronických, dopravních, energetických či chemickýchcelků nebo systémů řízení vnitřního prostředí budov. V zaměření Přístrojová technika získá absolvent navazující znalosti a dovednosti: ›Analýza, návrh a konstrukce přístrojů a zařízení přesné mechaniky. V rozsahu od přístrojů pro měření klasických veličin (tlaku, průtoku, teploty, apod.), speciálních přístrojů (využívajících mikrotechnologie, ultrazvukové systémy pro detekci vnitřních vad materiálu, speciálních vizualizačních přístrojů, fotoaparátů), systémů vyžadujících čistý provoz, až po přístroje pro podporu přírodovědeckého výzkumu (např. dalekohledů a teleskopů). ›Podpora fyzikálních disciplín pro přesnou mechaniku a optiku. V rozsahu od speciálních fyzikálních jevů (holografie), přes moderní disciplíny optiky (např. rychlá nelineární optika (NLO)) až po úvod do dnes již samostatných vysoce vyhledávaných disciplín (např. nanotechnologie a fotonika). Absolvent zaměření přístrojová technika bude schopen navrhovat součásti přístrojů, jejich skupiny i celé přístrojovésystémy nebo investiční celky a nejen z pohledu jejich strojírenské konstrukce, ale bude také schopen navrhnout a realizovat řídicí systém zařízení, měřicí řetězec. Může též vytvářet specializované SW aplikace pro záznam, zpracování,a vyhodnocování sledovaných dat. S uvedenými kompetencemi nalezne absolvent uplatnění v podnicích vyrábějícíchpřístrojovou nebo automatizační techniku, v podnicích využívajících automatizaci a přístroje pro potřeby svéhovýrobního programu, či ve výzkumných organizacích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 4. a 30. 11. 2023, 30. 1. a 9. 3. 2024 https://www.fs.cvut.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://fs.cvut.cz/informace-o-prijimacim-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 18. 8. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty: https://fs.cvut.cz/informace-o-prijimacim-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Telefon: 224 353 249
Web: https://www.fs.cvut.cz/
E-mail: eva.razkova@fs.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 31 000 Kč; podrobnosti: https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#poplatky

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/